Pengadilan Agama Kolaka
  I  

Breaking News

syarat formal berperkara

SYARAT-SYARAT MENGAJUKAN PERKARA.

 

PERCERAIAN [CERAI GUGAT / CERAI TALAK]

- Fotokopy KTP/ Keterangan domisili atas nama Pemohon/Penggugat.

- Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Akta Nikah.

- Bila Gaib, harus ada Surat Keterangan Gaib dari Lurah/Desa, diketahui Camat.

- Bila PNS/TNI/Polri, harus melampirkan Surat Izin Mengurus Perceraian dari atasan.

 

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

- Fotokopy KTP/KK atas nama Pemohon.

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon.

- Asli Surat Pernyataan Akan Berlaku Adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak apabila berpoigami, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, serta diketahui oleh Lurah.

- Surat-surat kepemilikan harta bersama [STNK, Sertifikat Tanah, Sertifikat rumah] atau Asli Surat Keterangan Kekayaan sebagai harta bersama [gono-gini] Pemohon bersama Termohon selama masa perkawinan, ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta diketahui oleh Lurah.

- Asli Surat izin dari istri yang sekarang, yang menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi.

- Fotocopy Akta Cerai calon istri, apabila calon istri kedua adalah janda-cerai.

 

         PENGESAHAN [ISBAT] NIKAH

   - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon/para Pemohon.

   - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon/ para Pemohon.

   - Fotokopi Keterangan Kematian [jika salah satu suami/istri telah meninggal dunia].

  -  Fotokopi Surat Keterangan menikah dari KUA tempat menikah.

 

Pengasuhan Anak [Hadhanah]

  - Fotocopy Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat.

  - Fotocopy Akta Kelahiran anak.

 

        PENETAPAN AHLI WARIS

1.  Fotocopy Kutipan Akta Kematian / Keretangan Kematian dari Lurah atas nama pewaris.

2.    Asli Surat Keterangan silsilah dikeluarkan oleh Lurah, diketahui camat.

3.    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon.

4.    Fotokopi SK PNS atau SK terakhir. [TASPEN]

5.    Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama pewaris [TASPEN]

6.    Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Pewaris [TASPEN]

7.   Surat-surat kepemilikan harta warisan [bila hartanya minta ditetapkan sebagai harta waris dari Pewaris]

 

PENGANGKATAN ANAK

1.           - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua anak.

2.           - Fotokopi Kartu Keluarga Dengan Kepala Keluarga atas nama orang tua kandung anak.

3.           - Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama orang tua kandung anak.

4.           - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak.

5.           - Asli Surat Pernyataan penyerahan dari orang tua kandung anak.

6.           - Asli salinan Daftar Gaji terakhir [bagi PNS, atau

              - Keterangan Penghasilan yag dikeluarka lurah atas nama Pemohon .

7.           - Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon.

 

 WALI ADHAL

1.  Fotokopy KTP Pemohon

2.  Fotokopy KTP calon suami

3.  Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon/ silsilah keluarga yang dikeluarkan lurah.

4.  Asli Surat Penolakan dari KUA tempat menikah.

5.  Fotokopy Akta Cerai jika Pemohon atau calon suami merupakan janda/duda-cerai.

 

catatan :

Syarat dan Ketentuan di atas bersifat mendasar, selengkapnya akan dijelaskan oleh Petugas Meja Informasi yang ada di kantor.

Perkara lainnya dan hal-hal yang belum jelas dapat langsung menghubungi petugas meja informasi pada kantor Pengadilan Agama Kolaka


 

Copyright © 2013 | Website Resmi Pengadilan Agama Kolaka | Developed by: CahKreatif.Com

Ke Atas